دستور کار املاک و سرمایه گذاری ترکیه با اسماعیل آلتین

با مدیریت اسماعیل آلتین، مهمانان برنامه Konuta Yön Verenler در این هفته، رئیس معماری AE، معمار احمد ارکورت اوغلو، رئیس ساختمان Seven رئیس هیئت مدیره عمران Oytun Seven و Sedat Kılınç İnşaat رئیس Sedat Kıl هستند.

 

Compare Listings

عنوان قیمت وضعیت نوع منطقه هدف اتاق های خواب حمام و سرویس بهداشتی