اسماعیل آلتین میزبان محمد زکی عدلی مدیر کل ثبت اسناد و املاک و کاداستر بود.

اسماعیل آلتین میزبان محمد زکی عدلی مدیر کل ثبت اسناد و املاک و کاداستر بود.

اسماعیل آلتین، رئیس املاک و مستغلات و سرمایه گذاری آلتین ترک این هفته میزبان مدیر کل ثبت اسناد و املاک و کاداستر، Mehmet Zeki Adlı در برنامه “Konuta Yön Verenler” بود.

گفتگوی مهمی در مورد تحولات مهم و پروژه های آتی در بخش املاک ترکیه انجام شد.

Compare Listings

عنوان قیمت وضعیت نوع منطقه هدف اتاق های خواب حمام و سرویس بهداشتی